Jak zrekrutować mentora z górnej półki i katapultować się do zupełnie innej ligi?